Rute 111     Ålesund - Sjøholt - Vestnes - Molde - Halsa - Surnadal - Trondheim               Søndag
Km
0   Ålesund (Rutebilstasj.) 1315 1515 1750 2005
10   Sentralsjukehuset 1330 1530 1805 2020
12 Moa trafikkterminal 1345 1540 1815 2030
25   Digernesskiftet 1355 1550 1825 2040
29 Valle 1400 1555 1830 2045
33   Dragsundet 1405 1600 1835 2050
41 Sjøholt 1415 1610 1845 2100
67   Vestnes 1445 1635 1915 2130
Avg.  hurtigbåt til Molde … 1655 … …
71   Vestnes Fergek.  Furneset 1455 1645 1925 2140
Avg. ferge til Molde (r. 33) 1500 1700 1930 2150
Ank.ferge til Molde 1535 1735 2005 2225
Ank hurtigbåt Molde … 1715 … …
Avg. til Sunndalsøra 1550 … 2105 …
Avg. Kristiansund 1550 1810 2010 …
71   Molde trafikkterminal 1550 1800 … …
119   Bergsøya bomstasjon 1655 1900 … …
143   Halsa f.kai   1750 1950 … …
184   Surnadal sentrum 1835 2035 … …
184   Surnadal sentrum 1845 2040 … …
316   Trondheim S   2110 2305 … …
     
Gjelder fra 01.05.04 t.o.m. 30.04.05
a. Turen utføres av SRB (på vei til Ålesund kjører bussen om Skodje etter åpning av nye Skodjebrua)
k. Korrespondanse med hurtigbåt til Molde
Med forbehold om forandring av rutetider til korresponderende busser!