Rute 111     Ålesund - Sjøholt - Vestnes - Molde - Halsa - Surnadal - Trondheim   Lørdag
Km
0   Ålesund (Rutebilstasj.) 0720 1025 1315 1530
10   Sentralsjukehuset 0735 1040 1330 1545
12 Moa trafikkterminal 0745 1050 1345 1555
25   Digernesskiftet 0755 1100 1355 1605
29 Valle 0800 1105 1400 1610
33   Dragsundet 0805 1110 1405 1615
41 Sjøholt 0815 1120 1415 1625
67   Vestnes 0845 1150 1445 1650
Avg.  hurtigbåt til Molde … … … …
71   Vestnes Fergek.  Furneset 0855 1155 1455 1700
Avg. ferge til Molde (r. 33) 0900 1200 1500 1715
Ank.ferge til Molde 0935 1235 1535 1750
Ank hurtigbåt Molde … … … …
Avg. til Sunndalsøra 0955 1435 … …
Avg. Kristiansund 0955 1300e 1600e …
71   Molde trafikkterminal 0955 … … …
119   Bergsøya bomstasjon 1050 … … …
143   Halsa f.kai   1150 … … …
184   Surnadal sentrum 1235 … … …
184   Surnadal sentrum 1245 … … …
316   Trondheim S   1505 … … …
         
Gjelder fra 01.05.04t.o.m. 30.04.05
| = Bussen passerer ikke dette stedet
a. Turen utføres av SRB (på vei til Ålesund kjører bussen om Skodje etter åpning av nye Skodjebrua)
k. Korrespondanse med hurtigbåt til Molde
e Via  Atlanterhavsveien rute 241
Med forbehold om forandring av rutetider til korresponderende busser!