RUTE 62 MOLNES- ROALD- SYNNES- VALDERØY- ÅLESUND- MOA MANDAG-FREDAG  
Henvisninger 2 2 3,2 3 2 Sk. 3 2 2 6 2 6 6 6 6 2 6 2 2 2 2 2 2 2
Fra Molnes     0703   0735   0820x   0855  
1140
  1305   1550
1650
 
Roald 0545 0615 0620 0655 0710 0720 0740
0823
0900 1145 1300 1400 1525 1610 1710 1807 1925
  Blindheim 0550   0625 0700   0725   0807   0905   1132   1318   1408   1658 1755  
Synes 0556x 0632x 0710x 0735 0800 0915 1125 1325 1415 1650x 1750x
  Blindheimsvik 0559   0635 0715   0740   0755   0920   1120   1330   1420   1647 1745  
Flyplassen 1930
  Gjøsund 0603 0623 0640 0720 0718 0745 0750   0830   0925   1153   1335   1425 1533 1618 1718 1815 1935  
Nordstrand 0605 0625 0642 0722 0720 0753 0753 0832 0855 0927 0955 1055 1155 1155 1255 1337 1355 1427 1535 1620 1720 1817 1937 2250
  Rådhuset 0611 0633 0653 0728 0728 0800 0800   0840 0900 0935 1000 1100   1200 1300 1345 1400 1435 1541 1626 1726 1823 1946   2255
Ytterland 0618 0640 0700 0735 0735 0810 0840 0847 0910 0942 1010 1110 1210 1310 1350 1410 1440 1546 1631 1731 1830 1950 2130 2300
Til Ålesund 0633 0655 0715 0750 0750   0825 0855 0902 0925 0957 1025 1125   1225 1325 1405 1425 1455 1601 1646 1746 1845 2005 2145 2315
Moa 0655 0810 0940
HENVISNINGER:
 1. Riksveien Valderøy
 2. Nye Øvstevegen til/fra Sima - Rådhuset
 3. Om Blomvik
 5. Ringbuss, bussen fortsetter til Ålesund
 6. Ringbuss kjører Ålesund - Ytterland - Rådhuset - 
     Blomvik - Øvre Nordstrand - Rådhuset - Ytterland - Ålesund
Sk.  bare Skoledager
*  Ved behov
x  Vegkryss