RUTE 62 MOA- ÅLESUND- VALDERØY- SYNNES- MOLNES- ROALD   SØNDAG  
Henvisninger 2 1 1 2 2 2 2 2
Fra Moa  
Ålesund 1045 1245 1555 1730 2020 2115 2215 2315
  Ytterland 1100 1300 1610 1745 2035 2130 2230 2330
Rådhuset 1105 1310 1620 1748 2043 2133 2233 2333
  Nordstrand 1110 1313 1628 1753 2045 2138 2238 2338
Gjøsund 1113 1315 1630 1755 2140 2240 2340
  Flyplassen   1320 1635   2145  
Blindheimsvik
1150
* *
  Synes 1145  
1820x
  * *
Røsvik 1137 1817 * *
Til Roald 1130   1812   2300 2400
Molnes 1125 1807 *x *x
HENVISNINGER:
 1. Riksveien Valderøy
 2. Nye Øvstevegen til/fra Sima - Rådhuset
 3. Om Blomvik
 5. Ringbuss, bussen fortsetter til Ålesund
 6. Ringbuss kjører Ålesund - Ytterland - Rådhuset - 
     Blomvik - Øvre Nordstrand - Rådhuset - Ytterland - Ålesund
Sk.  bare Skoledager
*  Ved behov
x  Vegkryss