RUTE 62 MOA- ÅLESUND- VALDERØY- SYNNES- MOLNES- ROALD LØRDAG  
Henvisninger 5,2 6 5  2 6 2 5 2 6 6 6 2 2 6 6 2
Fra Moa   1815  
Ålesund 0915 1050 1200 1315 1415 1515 1615 1715 1815 1915 2115 2215 2315
  Ytterland   0930 1105 1215   1330 1430 1530 1630 1730 1830 1840 1930 2130 2230 2330
Rådhuset 0933 1108 1218 1333 1433 1533 1633 1733 1833 * 1933 2133 2233 2333
  Nordstrand   0938 1110 1223   1338 1437 1538 1635 1735 1835 * 1938 2135 2235 2338
Gjøsund 0940 1225 1440 1540    1940 2340
  Flyplassen          
Blindheimsvik 0945
1300
1445 * *
  Synes   0950   1255   1448x *   *
Røsvik 0954 1250x 1452x * *
Til Roald   1005   1233   1500 1600   1955   2400
Molnes 1000 1238 1457x * *
HENVISNINGER:
 1. Riksveien Valderøy
 2. Nye Øvstevegen til/fra Sima - Rådhuset
 3. Om Blomvik
 5. Ringbuss, bussen fortsetter til Ålesund
 6. Ringbuss kjører Ålesund - Ytterland - Rådhuset - 
     Blomvik - Øvre Nordstrand - Rådhuset - Ytterland - Ålesund
Sk.  bare Skoledager
*  Ved behov
x  Vegkryss