RUTE 24 Skarbøvik - Sentrum - Lerstadbakken - Moa - Olsvik LØRDAG  
Fra Fra Fra Til Fra Fra Fra Til
Skarbøvik Rutebilst. Moa Olsvik Olsvik Moa St. Olavs Skarbøvik
(Osane)   Om Lerstad plass (Osane)
 
  9.05 9.30 9.40
  9.30g 10.05 10.30 10.40
9.45 10.00 10.25 10.30 10.30g 11.05 11.30 11.40
10.45 11.00 11.25 11.30 11.30g 12.05 12.30 12.40
11.45 12.00 12.25 12.30 12.30g 13.05 13.30 13.40
12.45 13.00 13.25 13.30 13.30g 14.05 14.30 14.40
13.45 14.00 14.25 14.30 14.30g 15.05c
14.45 15.00 15.25 15.30 15.30g 16.05c  
16.05m   17.05c
  17.00 17.25 17.30 17.30g  
Bestillingsrute fra 18.00-23.00
Kjører Ole Thoresensgt. i Skarbøvika
c  Til Sentrum
g  Korr. med rute 13 på Moa (Kjører om Åse)
j   Rute 18
m  Til Moa
RUTE 24 Skarbøvik - Sentrum - Lerstadbakken - Moa - Olsvik SØNDAG  
Bestillingsrute