RUTE 24 Skarbøvik - Sentrum - Lerstadbakken - Moa - Olsvik MANDAG-FREDAG
Fra Fra Fra Til Fra Fra Fra Til
Skarbøvik Rutebilst. Moa Olsvik Olsvik Moa St. Olavs Skarbøvik
(Osane)   Om Lerstad plass (Osane)
 
  6.15   6.45x 6.50
6.45 6.50 6.55y 7.25 7.35
6.40p 6.55 7.20 7.25 7.25y   7.55 8.05
7.40B 7.45 7.40 7.50c
7.45 8.00 8.25 8.30 8.30   09.00j 09.10
8.10c 8.45m 9.05 9.30 9.40
8.45 9.00 9.25 9.30 9.30g  
  10.05 10.30 10.40
9.45 10.00 10.25 10.30 10.30g 11.05 11.30 11.40
10.45 11.00 11.25 11.30 11.30g 12.05 12.30 12.40
11.45 12.00 12.25 12.30 12.30g 13.05 13.30 13.40
12.45 13.00 13.30 13.35 13.35g 14.05 14.30 14.40
13.45 14.00 14.30 14.35 14.35g 15.05 15.30 15.40
14.45 15.00 15.30 15.35 15.35g 16.05 16.30 16.40
  16.05 16.10 16.15Bm0  
15.50 16.05 16.30 16.35 16.35g 17.05c
  17.00 17.05 17.05g  
16.50 17.05 17.30 17.35 17.35g 18.05c
  18.05 18.30 18.35 18.35g 19.05c  
19.05 19.30 19.35 19.35g
     
20.00m   20.25c
  20.40m     21.10c  
21.40m   22.10c
  00.10z      
Kjører Ole Thorensgt. I Skarbøvika
B: Til /fra Bingsa industrifelt
c  Til Sentrum
g  Korr. med rute 13 på Moa (kjører om Åse).
j    Rute 18
m Til Moa
z   Rute 18. Kjører Hatlane, Åse til Moa, retur om Lerstad for avstiging
x  Rute 13
y  Korr. Med Ekspressbussen på Rabbevågskiftet, kjører videre om Lerstadbakken og Gåseid
Avg. Gåseid ca. 10 min. etter Rutebilstasjonen
Avg. Gåseid ca. 10 min. etter Moa