RUTE 15 MOA-FREMMERHOLEN   LØRDAG
Fra Fra
Moa Vaskeriet
09.00 9.07
10.00 10.07
11.00 11.07
12.00 12.07
13.00 13.07
14.00 14.07
15.00 15.07
16.00 16.07
Bestillingsrute
18.00-23.00
Korresponderer på Moa med bussene til/fra Sentrum og videre.
r  kjører kun Rødsetvn.
Lokalbuss for boligområdene i Fremmerholen. 
Kjører Moa - Yrkesskolevn. - Holsmyrvn. - Einevn. - Vassendvn. -
Porsevn. - Rødsetvn. - Fremmerholvn. - Moa.
RUTE 15 MOA-FREMMERHOLEN   SØNDAG
bestillingsrute.htm