RUTE 15 MOA-FREMMERHOLEN    MANDAG-FREDAG
Fra Fra
Moa Vaskeriet
  6.15r
6.43 6.50
7.13 7.20
7.40 7.47
  8.10r
843 8.50
9.13 9.20
9.43 9.50
10,43 10.50
11.43 11.50
12.43 12.50
13.30 13.47
14.00 14.07
14.30 14.37
15.00 15.07
15.30 15.37
16.00 16.07
16.30 16.37
17.00 17.07
17.30 17.37
18.10 18.17
20.10 20.17
Korresponderer på Moa med bussene til/fra Sentrum og videre.
r  kjører kun Rødsetvn.
Lokalbuss for boligområdene i Fremmerholen. 
Kjører Moa - Yrkesskolevn. - Holsmyrvn. - Einevn. - Vassendvn. -
Porsevn. - Rødsetvn. - Fremmerholvn. - Moa.