RUTE 13 og 18   MANDAG-FREDAG  
13:  Emblem - Vegsund -  Moa - Åse - Sykehuset - Hatlane -Sentrum - Hessa o/Slinningen 
18:   Vegsund - Moa - Åse - Sykehuset - Hatlane - Sentrum - Skarbøvik
Fra Fra Fra Fra Til/fra Om Til
Mager- Vegsund Moa St. Olavs Skarbøvik Slinningen Sæ-
holm plass (Osane) vollen
 
5.45 5.50 5.57
  5.50 6.10 6.15   6.22
6.30 6.35 6.42
  6.10p 6.20p 6.45p 6.55   7.02
6.30 7.00 7.05 7.12
6.25 6.30* 6.45 7.15 7.20   7.30
7.00c
  7.15 7.45 7.50 ja 8.05
7.15 7.30c
7.15s   7.45 8.15 8.23 ja 8.35
7.45 8.00 8.30 8.38
  8.15 8.45 8.53 ja 9.05
8.15 8.30 9.00 9.08
  8.45 9.15 9.23 ja 9.35
8.45c 9.00c
  9.15 9.45 9.53 ja 10.05
9.15 9.30 10.00 10.08
  9.45 10.15 10.23 ja 10.35
9.45c 10.00c
  10.15 10.45 10.53 ja 11.05
10.15 10.30 11.00 11.08
  10.45 11.15 11.23 ja 11.35
10.45c 11.00c
  11.15 11.45 11.53 ja 12.05
11.15 11.30 12.00 12.08
  11.45 12.15 12.23 ja 12.35
11.45c 12.00c
  12.15 12.45 12.53 ja 13.05
12.15 12.30 13.00 13.08
  12.45 13.15 13.23 ja 13.35
12.45c 13.00c
  13.15 13.45 13.53 ja 14.05
13.15 13.30 14.00 14.08 14.15
  13.45 14.15 14.23 ja 14.35
13.45c 14.00c
  14.15 14.45 14.53 ja 15.05
14.15 14.30 15.00 15.08
  14.45 15.15 15.23 ja 15.35
14.45c 15.00c
  15.15 15.45 15.53 ja 16.05
15.15 15.30 16.00 16.08
  15.45 16.15 16.23 ja 16.35
15.45c 16.00c
  16.15 16.45 16.53 ja 17.05
16.15c 16.30c
  16.45 17.15 17.23 ja 17.35
16.45c 17.00c
  17.15 17.45 17.53 ja 18.05
17.15c 17.30c
  17.45 18.10 18.18 ja 18.30
17.45c 18.00c
  18.15 18.40 18.48 ja 19.00
  18.30c  
18.15 18.30 18.45 19.10 19.18 ja 19.30
19.30c
19.15 19.30 19.45 20.10 20.15 ja 20.30
  20.15c  
20.15 20.30 20.45 21.10 21.15 ja 21.30
21.15 21.30 21.45 22.10 22.15 ja 22.30
22.15 22.30 22.45 23.10 23.15 ja 23.30
23.15c 23.30c 23.45c  
24.00c   00.15c  
c:  Til sentrum
*:   Egen buss  mellom Moa og Vegsund
p: Kjører om Skateflukaia, korr. hurtigbåt
s:   Skolerute
Rute 18  fra Vegsund korresponderer med rute 
18 Ekspress på Moa. 
Avg. fra Gåseid: ca. 10 min. etter Moa