RUTE 13 og 18   SØNDAG    
13:  Hessa - Sentrum - Hatlane - Sykehuset - Åse - Moa  
18:  Hessa - Sentrum - Hatlane - Sykehuset -Åse - Moa - Vegsund - Emblem 
Se Gjennomgangsrute