RUTE 11 Sentrum - Larsgården   LØRDAG  
Fra Fra
Rute- Avkj.
bilst. Kreklingen
 
8.55
9.45 9.55
10.45 10.55
11.45 11.55
12.45 12.55
13.45 13.55
14.45 14.55
15.45 15.55
16.45 16.55
Bestillingsrute
fra 18.00-23.00
RUTE 11 Sentrum - Larsgården   SØNDAG  
Bestillingsrute
Utgangspunkt for ruta: 
V/avkjørselen til Kreklingen.
Videre kjører bussen: 
Torvteigen, Larsgården, Store-Nørve, Nørvegjærdet, Fogd Grevesvei til Borgundveien.