RUTE 11 Sentrum - Larsgården    MANDAG-FREDAG
Fra Fra
Rute- Avkj.
bilst. Kreklingen
6.45 6.55
7.15 7.25
 7.40 7.55
 8.15 8.25
 8.45 8.55
 9.15 9.25
9.45 9.55
10.45 10.55
11.45 11.55
12.45 12.55
13.45 13.55
14.15 14.25
14.45 14.55
15.15 15.25
15.45 15.55
16.15 16.25
16.45 16.55
17.15 17.25
17.45 17.55
18.15 18.25
18.45 18.55
19.15 19.25
19.45 19.55
Utgangspunkt for ruta: 
V/avkjørselen til Kreklingen.
Videre kjører bussen: 
Torvteigen, Larsgården, Store-Nørve, Nørvegjærdet, Fogd Grevesvei til Borgundveien.