DAG OG NATTEKSPRESSEN    TAKSTER    
Takster pr. 01.03.2004 inkl. 6 % MVA (Enkel voksen full pris)    
DAGTAKSTER    
Oslo Gardemoen Hamar Lillehammer Otta Dombås
Ålesund 640 595 510 460 345 295
Moa 625 585 495 450 330 280
Sjøholt 595 555 470 420 300 255
Molde (inkl. ferge/bom) 617 577 487 437 317 262
Åndalsnes 520 480 390 360 215 145
Bjorli 465 425 340 280 145 81
   
NB:  Makspris mellom Ålesund/Molde og Oslo er kr. 390,- på Dagekspresseen
   
NATTAKSTER  
Oslo Gardemoen Hamar Lillehammer Otta Dombås
Ålesund 710 665 565 510 375 310
Moa 700 650 550 495 360 295
Sjøholt 665 615 525 460 320 260
Molde (inkl. ferge/bom) 682 632 532 477 332 267
Åndalsnes 575 530 430 360 215 150
Bjorli 515 470 365 295 145 81
RABATTER:
Barn 4 t.om. 15 år: 50%
Honnør: 33 %
Student: 25%
Militær: 50% vernepliktig i sivil med
vernepliktsbok.
90% vernepliktige i uniform.
Siviltjenestepliktig: 90%
med vernpliktsbok. Rabatt av
ordinær takst avrundet oppad til
nærmeste hele krone. Minstetakst
som for voksen. Gyldig legitimasjon
må forevises.
Kundekort: 33% (over 10 mil)
Gruppe: 25%. Fellesbillett for
minigruppe 2-11 personer.
33%. Fellesbillett for gruppe fom 12
personer mot forhåndsbestilling.
Grupper på 5 eller flere må forhånds-bestille
på nattekspressen av
kapasitetsmessige årsaker.