NATTBUSSEN  NATT TIL SØNDAGER
   
ÅLESUND - VALSDERØY - SYNNES - MOLNES - ROALD
Fra
Skateflua     0230
R. stasjonen 0235
Ytterland     0250
Rådhuset 0253
Nordstrand     0255
Gjøsund 0258
Blindheimsvik     *x
Synnes *x
Røsvik     *x
Roald 0310
Molnes     *x
ÅLESUND - VALDERØY - GISKE - GODØY
Fra
Skateflua     0230
R. stasjonen 0235
Ytterland     0250
Giske 0255
Valkve     0300
Alnes *
Dyb     *
* Ved behov
X) Vegkryss
NB! Innstilt Jul - Nyttår - Påske - og pinsehelgen
Miljøkort/rabattkort gjelder ikke på Nattbusssen