NATTBUSSEN   Natt til søndager      
ØSTGÅENDE BUSS      
Sentrum - Hatlane - Åse - Moa - Vegsund - Emblem -Fremmerholen - Lerstad/Breivik  
Fra Skateflua  01.10 02.30 |  
  R.stasjonen 01.15 02.40 02.40  
  Hatlane 01.25 02.50 02.50  
  Spjelkavik 01.35 03.00 03.00a  
  Fr.hol (Dekkmann) | | 03.05a  
  Vegsund 01.45 03.10    
Til Magerholm | 03.30    
|  Bussen passerer ikke dette stedet
a  Bussen kjører Breivika/Lerstadvn. tilbake til sentrum
VESTGÅENDE BUSS    
Spjelkavik - Åse - Hatlane - Sentrum  
Spjelkavik - Fremmerholen - Breivika/Lerstad - Sentrum  
Emblem - Vegsund - Spjelkavik - Åse - Hatlane - Sentrum     
     
Fra Magerholm | | 03.30  
  Vegsund 01.50 | |  
  Spjelkavik 02.00 03.00 03.45  
  Fr.hol (Dekkmann) | 03.05 |  
  Hatlane 02.05 | 03.50  
  Breivika (Volvo) | 03.08 |  
  Lerstad | 03.10 |  
  Gåseid 02.10 03.15 03.55  
Til Sentrum 02.20 03.25 04.05  
Miljøkort/rabattkort gjelder ikke på nattbussen.
NB! Innstilt i påske-, jul- og nyttårshelga.