RUTE 20 Ekspress MANDAG - FREDAG
Emblem - Furmyr - Sentrum   (Kjører ikke om Moa)
Fra Magerholm    Til/fra Sykehuset Til Rådhuset
06.50 07.10 07.20
07.15 07.35 07.50
Rutetrase: Bussen kjører fra Magerholm, Flisnes, Furmyra, Sykehuset
Hatlaåstunnelen og innfartsveien til Sentrum.
Holdeplassene er Torget og Rådhuset