RUTE 18 Ekspress   LØRDAG  
Sentrum - Lerstad - Moa - Emblem  
Fra Rutebilstasjonen Til Moa
11.15 11.30
12.15 12.30
13.15 13.30
14.15 14.30
15.15 15.30
Rutetrasé Ekspress: 
Bussen kjører fra Rutebilstasjonen til busslomma ved Blixvalen. 
Kjører så innfartsvegen til Lerstad hvor første stopp er Lerstadtoppen. 
Stopper deretter på alle holdeplasser frem til Moa.