RUTE 18 Ekspress Lørdag  
Emblem - Moa - Lerstad - Sentrum  
Fra Moa Til Rådhuset
11.45 12.00
12.45 13.00
13.45 14.00
14.45 15.00
15.45 16.00
16.15 16.30
Rutetrasé Ekspress: 
Fra Moa kjører bussen Lerstadveien til Lerstadtoppen som siste stopp før 
den kjører innfartsvegen til Sentrum der holdeplassene er Torget og Rådhuset.