Avganger fra Moa til Ålesund sentrum og Skarbøvik          MANDAG-FREDAG  
Rute 18 Ekspress 13 14 18  24 Om 
kl. Om Lerstad til sentrum Om Åse Om Furmyr Om Åse Lerstadbakken Fra St. Olavs plass til Skarbøvik
05     50     45
06   25   45     30 20p       10 30   45p  
07 00 30 15 45 20c   00c 30c   50 15 25 30 45 55
08 00 30 15 45 30c   00   30     00 15   30 45  
09 00 30 15 45     00c 30 05   00 15 30 45
10 00 30 15 45     00c     30 05   00 15 30   45  
11 00 30 15 45       00c   30 05   00 15 30 45
12 00 30 15 45       00c     30 05   00 15 30   45  
13 00 30 15 45       00c 30 05   00 15 30 45
14 00 30 15 45 25c   00c   30 05   00 15 30   45  
15 00 30 15 45 25c   00c 30 05   00 15 30 45
16 00 30 15 45     00c   30c 05   00 15 30   45  
17 00 30 15 45     00c 30c 05c    00 15 45
18   15 45     00c   30c   05c     10   40  
19   45     30c   05c   10
20      15c 45       25c     10  
21   45         10c   10
22     45        10c     10  
23        45c         10
00      |5C             
c: Til Sentrum – p: Kjører om Skateflukaia, korr. hurtigbåt