Korrekt tid:
Replace the above value with the actual URL of the clock.txt file-->
  Administrasjon/ Økonomi:
Adm. dir. Økonomisjef:  
Jan Arve Hoseth John Martin Farstad
Direkte innvalg: 70 13 64 04
Mobil: 91 19 78 04
E-post: Jan Arve Hoseth
Direkte innvalg: 70 13 68 07
Mobil: 91 19 78 05
E-post: John Martin Farstad
 
Kasse /Lønning: Regnskap:  
Gerd Karin Holen Solveig Engen Blindheim

Direkte innvalg: 70 13 64 08

E-post: Gerd Karin Holen

Direkte innvalg: 70 13 68 06

E-post: Solveig Engen Blindheim

 
Skolekort/ Miljøkort:      
Trygve Rørvik  
Direkte innvalg: 70 13 68 02
Mobil: 91 19 78 09
E-post: Trygve Rørvik
 
Nettbuss Ålesund , Postboks 5153 Larsgården, 6021 Ålesund - Tfl: 70 13 68 00 - Fax 70 13 68 50